Aranacak Kelime :  

  Tüm Katerogiler

  Fırsat Ürünü

  Güncel Haberler

  Haber Grubu
Haber Grubumuza Katılın, tüm yeniliklerimizden ilk siz haberdar olun!

 
  PHP ve Veritabanı ( İNDİRME LİNKİ VERİLİR ) Özellikleri


Resmi büyütmek için tıklayın
 
PHP ve Veritabanı ( İNDİRME LİNKİ VERİLİR )
Fiyatı : 50,00 TL KDV Dahil
Havale/EFT ile : 48,50 TL KDV Dahil ( %3 İndirimli )

Paket 1 ( Android-JAVA-HTML5-CSS3-Java ) veya

toplam 18 saat 17 dakika


PHP ve Veritabanı İndeksi
01 – Gerekli Programların Yüklenmesi ve ayarlar       

02 –  İhtiyaç Tespiti

03 – IIS(Internet Information Services) Yüklenmesi

04 –PHP 5.0.4 Kurulumu

05 – MYSQL yüklenmesi

      06 – PHPEd isimli PHP Editörünün yüklenmesi

      07 – PHPEdin çalışması için önemli bir hatırlatma

      08 – IIS ile ilgili ayarlar

      09 – PHP ile neler yapılabilir  

      10 – PHP, ASP, HTML dilleri bir arada kullanılabilir mi?       

      11 – PHP dilinin temelleri       

      12 – PHP diline giriş ve temel yazım kuralları

      13 – Çıktı komutları, Echo ve Print

      14 – Veri türleri ve özellikleri  

      15 – Veri Türlerine bakış       

      16 – Boolean veri tipi özellikleri

      17 – Tamsayılar ve özellikleri

      18 – Ondalıklı sayılar (Float,Double) ve özellikleri

      19 – String işlemleri ve özellikleri

      20 – Diziler (Array) ve özellikleri

      21 – Nesneler (Object) ve özellikleri

      22 – Kaynak (Resource) ve özellikleri

      23 – NULL (değer içermeyen) veri türü ve özellikleri

      24 – Otomatik tür değiştirme(Type Juggling)

      25 – Tür atamak (Type Casting)

 

      Değişkenler 

 

      26 – Değişken Tanımlama ve isimlendirme kuralları

      27 – Static değişkenler

      28 – Superglobal değişkenler

      29 – Local ve Global değişkenler       

      30 – Değişken Değişkenler    

      31 – PHP sayfası dışından değişken kullanımı

 

      Sabitler         

    

      32 – Sabit tanımlama ve özellikleri      

      33 – Sihirli Sabit (Magic Constants) ve özellikleri       

      34 – Deyimler veya İfadeler (Expressions)                 

      35 – İşlemciler(Operatörler)              

      36 – Operatörlerde işlem öncelikleri   

      37 – Aritmetik işlemciler        

      38 – Atama Operatörü          

      39 – Birleşik Atama Operatörleri       

      40 – Bit-işlem operatörleri     

      41 – İkili sayı sistemi(Binary) ile ilgili kısa bilgi

      42 – Bit İşlem (Bitwise) operatörleri

      43 – Karşılaştırma Operatörleri          

      44 – Mantıksal Operatörler

      45 – Hata Kontrol (Bastırma) Operatörü

      46 – Komut Çalıştırma Operatörü

      47 – Arttırma ve Eksiltme Operatörleri

      48 – Metin Dizisi(String) Operatörleri

      49 – Dizi Operatörleri

      50 – Tip (Type) Operatörü

 

      Kontrol Yapıları

                

      51 – If (Eğer) Deyimi

      52 – Else Deyimi        

      53 – ElseIf Deyimi     

      54 – Bir değişkene koşullu değer taşıma (Üçlü-Ternary Operatör)     

      55 – Bir koşula bağlı olarak Kod Blokları çalıştırmak

 

      Döngüler      

 

      56 – While Döngüsü

      57 – Do-While Döngüsü

      58 – For Döngüsü

      59 – Foreach Döngüsü

      60 – Döngüyü sona erdirmek (Break)

      61 – Koşullu olarak döngünün devam etmesi (Continue)

      62 – Switch Deyimi    

      63 – Fonksiyon tanımlama ve kullanım                       

      64 – Kullanıma hazır (Built-in) PHP fonksiyonları       

      65 – Fonksiyon tanımlama ve çağırma            

      66 – Fonksiyonlara parametre vermek           

      67 – Kapsam

      68 – Bir Koşula bağlı fonksiyon tanımlama ve çağırma           

      69 – Fonksiyon içinden fonksiyon tanımlama ve çağırma        

      70 – Kendisini çağıran (Recursive) fonksiyonlar         

      71 – Fonksiyonu Varsayılan (Default) değer ile çalıştırmak     

      72 – Referans ile fonksiyona parametre vermek(Global değişken içeriğini fonksiyonla değiştirmek)    

      73 – Fonksiyondan geri dönmek-çıkmak(return)        

      74 – Fonksiyondan değer döndürmek

      75 – Fonksiyondan çoklu değer döndürmek

      76 – Fonksiyondan bir başka fonksiyonun döndürdüğü değeri döndürmek

      77 – Değişken fonksiyonlar

      78 – Bir fonksiyon yada scriptin durdurulması (Die veya Exit)

      79 – Nesneler            

      80 – Diziler    

      81 – Direk tanım ile dizi tanımlama

      82 – Diziye eleman ilave etmek

      83 – Dizi elemanlarını silmek

      84 – Array fonksiyonu ile dizi tanımlama

      85 – Nümerik olmayan dizi indisi kullanmak

      86 – Dizinin eleman sayısını bulmak(count)

      87 – Nümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı

      88 – Alfanümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı

      89 – Dizi, döngü ve tabloların HTML ile kullanımı(örnek)

      90 – Döngü ile dizi değerlerini değiştirmek      

      91 – Dizi elemanı giriş sırası ve döngüler         

      92 – Çok boyutlu diziler         

      93 – Dizi Fonksiyonları          

      94 – Belli bir anahtara sahip dizi elemanı var mı? (array_key_exists)

      95 – Belli bir değeri içeren dizi elemanı var mı? yok mu?(in_array)

      96 – Belli bir değeri içeren dizi elemanını bulmak(array_search)

      97 – Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(implode)

      98  Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(örnek)

      99 – Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(explode)

     100 – Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(split)

     101 – Bir dizi tüm elemanlarını, bir komutla değişkenlere taşımak(list)

     102 – Dizileri birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak(array_merge)

     103 – Mevcut diziye eleman eklenmesi(array_push)

     104 – Dizinin ilk elemanını silmek(array_shift)

     105 – Dizinin son elemanını silmek(array_pop)

     106 – Dizi anahtarlarının başka bir diziye aktarılması(array_keys)

     107 – Dizi değerlerinin başka bir diziye aktarılması(array_values)

     108 – Dizinin belli bölümünden yeni dizi oluşturmak(array_slice)

     109 – Diziyi değerlere göre sıralamak(sort,rsort,natsort,asort,arsort)

     110 – Diziyi anahtar bilgisine göre sıralamak(ksort,krsort)

     111 – Bir değişkenin dizi olup olmadığının kontrolü

     112 – Bir değişkenin varlığını kontrol etmek

     113 – Metin düzenleme ve düzenli ifadeler                  

     114 – Temel Metin Fonksiyonları        

     115 – Bir metnin uzunluğunu bulmak (strlen)

     116 – Bir metinden kesit alma (substr)

     117 – Metnin başında ve sonundaki boşlukları silme (trim)

     118 – Bir karakterin ASCII karşılığını bulmak (ord)

     119 – ASCII karşılık bulma ve kullanma (chr)

     120 – Metin içinde aranan karakterin pozisyonunu bulmak(strpos)

     121 – Büyük-küçük harf fonksiyonları(strtolower,strtoupper,ucfirst,ucwords)

     122 – Metin içindeki harfleri başka harflerle değiştirmek(strtr)

     123 – Değişkenlerin biçimlendirilerek çıktı alınması (printf,sprintf)

     124 – Temel Tarih ve Saat fonksiyonları          

     125 – Tarih ve saat verisi

     126 – Tarih - Saat fonksiyonları ve biçimlendirme

     127 – İstediğiniz tarih ve zamanı oluşturun(mktime)

     128 – Düzenli ifadeler  

     129 – Eşleştirme deyimleri ve işaretleri

     130 – Düzenli ifadelerde kullanılan özel karakterler

     131 – Düzenli ifadelerde Karakter Gruplamaları

     132 – Bir karakter grubunu aratmak veya taşımak(ereg ve eregi)

     133 – Aranan karakterleri başka karakterlerle değiştirmek(ereg_replace)

     134 – Bir metni özel bir karaktere göre diziye bölmek(split)

     135 – Harf ayrımı yapmayan Özel düzenli ifadeler oluşturun(sql_regcase)

     136 – Web Formları               

     137 – Superglobal değişkenler ile ilgili bilgi      

     138 – Formlardan GET metoduyla bilgi almak

     139 – Formlardan bilgiyi dizi olarak göndermek

     140 – Formlardan POST metoduyla bilgi almak 

     141 – Sunucu ve ziyaretçi işlemlerini tek dosyada yaptırmak

     142 – Dosya ve Dizin işlemleri 

     143 – Yeni bir dosya oluşturmak(touch)

     144 – Mevcut olan bir dosyanın silinmesi(unlink)

     145 – Mevcut dosyayı açmak(fopen)

     146 – Açılmış dosyayı kapatmak ve file pointer kavramı(fclose)

     147 – Dosya durumu ile ilgili bilgi fonksiyonları

     148 – Dosyaya bilgi yazmak(file_put_contents)

     149 – Dosyaya bilgi yazmak(fwrite,fputs))

     150 – Tüm dosyayı bir kerede okumak(file_get_contents)

     151 – Dosyadan bilgi okuma(fgets,fread,fgetc)

     152 – Dosyayı satır satır diziye taşımak(file)

     153– İstediğiniz konumdan istediğiniz kadar okuma(fseek,ftell,rewind)

     154 – Harici dosya kullanımı (require, include)            

     155 – Dizin fonksiyonları         

     156 – PHP ile veritabanı                     

     157– Veritabanı ve Hızlı SQL kursu    

     158 – Mysql   

     159 – MySql veri türleri

     160 – MySql-Front ile MySQL bağlantısı ve SQL alıştırması

     161 – Myqsql front ile SQL Script dosyası kullanımı

     162 – PHP, MySql ile bağlantı kuramıyor?

     163 – MySql komutlarına giriş ve SQL alıştırması

     164 – Veri seçme komutu (select)

     165 – Bulunan kayıtların görüntülenmesi(mysql_result)

     166 – Kaç kayıt bulundu? (mysql_num_rows)

     167 – Bulunan kayıtların satır satır okunması(mysql_fetch_row)

     168 – Bulunan kayıtların diziye aktarılması(mysql_fetch_array)

     169 – Bulunan kayıtların nesneye aktarılması(mysql_fetch_object)

     170 – İşiniz bitince hafızayı boşaltın (mysql_free_result)

     171 – ODBC  

     172 – Mysql veritabanına ODBC bağlantısı için gerekenler

     173 – Excel ve MySql veritabanı bağlantısı

     174 –Microsoft Access ve MySql veritabanı bağlantısı

     175 – Excel ve MsAccess bağlantısı

     176 – PHP ve ODBC komutlarıyla MSAccess bağlantısı

     177 – PHP ve ODBC ile Excel vertabanına ulaşmak

     178 – PHP ve ODBC komutlarıyla MySql veritabanı bağlantısı

     179 – DSN tanımlamadan MSAccess dosyasına bağlantı(realpath)

     180 – PHP ile Microsoft SQL Server bağlantısı

     181 – Çerez (cookie) işlemleri            

     182 – Cookie (Çerez) Nedir?

     183 – Çerez oluşturmak (setcookie)    

     184 – Çerezlere ömür biçmek

     185 – Çerezlerde dizi kullanmak         

     186 – Çerezleri silmek

     187 – Oturum işlem ve fonksiyonları    

     188 – Oturum açmak ve Oturum çerezi nedir?

     189 – Oturum değişkenleri ve Sayfa ziyaret sayısı takibi

     190 – Oturum değişkenlerini, tanımlanan sayfa dışında kullanabilir miyim?

     191 – Girilen Form bilgilerini Oturum değişkeninde saklayın

     192 – Oturum değişkenini iptal etmek(unset)

     193 – Oturum süresi ne kadardır?

     194 – Oturumu kaldırmak(session_destroy)

     195 – PHP ile E-mail göndermek        

     196 – Son olarak

  • Öneri Kutusu
Bu ürünün sayfada belirtilen açıklamaları, fiyatı veya diğer özelliklerinin hatalı olduğuna inanıyorsanız aşağıdaki bilgileri doldurarak bize iletebilirsiniz.
 
Ürün açıklamasını yetersiz buluyorum
Ürün açıklamasında yanlışlık var
Bu ürünün fiyatı piyasaya göre daha pahalı
Ürünün resmi görüntülenemiyor veya çok kalitesiz
 
Dilerseniz yorumunuzu detaylı olarak belirtebilirsiniz; 
  Alışveriş Sepeti
Alışveriş Sepetinize henüz ürün eklemediniz

  Üye Girişi

  Popüler Ürünler
Java programlama Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 50,00 TL +KDV
İndirimli : 44,25 TL KDV Dahil
Java programlama Görsel Eğitim Seti
Oracle 10g Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 30,00 TL
Oracle 10g Görsel Eğitim Seti
SQL Server 2008 Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 30,00 TL
SQL Server 2008 Görsel Eğitim Seti
PHP ve Veritabanı Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 38,94 TL KDV Dahil
PHP ve Veritabanı Görsel Eğitim Seti
PHP ile E-Ticaret (Prestashop) Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 29,50 TL KDV Dahil
PHP ile E-Ticaret (Prestashop) Görsel Eğitim Seti
PHP ile Dinamik yapıda site hazırlama
Fiyatı : 63,00 TL +KDV
İndirimli : 55,76 TL KDV Dahil
PHP ile Dinamik yapıda site hazırlama
Office 2013 & Excel Macro Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 40,00 TL
Office 2013 & Excel Macro Görsel Eğitim Seti
CSS ve (X)HTML Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 33,00 TL +KDV
İndirimli : 29,21 TL KDV Dahil
CSS ve (X)HTML Görsel Eğitim Seti
Solidworks 2006 Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 35,40 TL KDV Dahil
Solidworks 2006 Görsel Eğitim Seti
Freehand MX Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 23,60 TL KDV Dahil
Freehand MX Görsel Eğitim Seti

  Fırsat Ürünü
Multimedia Builder

Fiyatı : 30,00 TL

Company : Görsel Eğitim
End Date : 14.10.2023
URL : https://www.gorselegitimsatis.com/
Address : Nato Yolu Altınköy-1 Sitesi B2 Blok Daire 2 Çengelköy / İSTANBUL

E-Mail: destek@gorselegitimsatis.com
Telephone : +90 507 253 64 15
Email Contact : destek@gorselegitimsatis.com
 

The following information has been self-reported by the entity to which it relates for the purpose of assignment of a unique identifier (CUI). The information has not been verified nor has the entity been authenticated, credentialed, verified, or investigated in any way.


Sitemizde kullanılan resimler, metinler ve diğer tüm içeriklerin telif hakları firmamıza aittir. Bu sitede yer alan içerikler, firmamızın izni olmadan basılı veya elektronik bir ortamda kesinlikle kullanılamaz ve çoğaltılamaz.
Bu sitede, Kolaymağaza™ Profesyonel E Ticaret Sistemi altyapısı kullanılmaktadır.