Aranacak Kelime :  

  Tüm Katerogiler

  Fırsat Ürünü
Corel Draw 12 Görsel Eğitim Seti

Fiyatı : 23,60 TL KDV Dahil

  Güncel Haberler

  Haber Grubu
Haber Grubumuza Katılın, tüm yeniliklerimizden ilk siz haberdar olun!

 
  Action 2.0 Görsel Eğitim Seti Özellikleri

Buradasınız : /   Görsel Eğitim


Resmi büyütmek için tıklayın
 
Action 2.0 Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 38,94 TL KDV Dahil
Havale/EFT ile : 37,77 TL KDV Dahil ( %3 İndirimli )

Paket 1 ( Android-JAVA-HTML5-CSS3-Java ) veya

001 Giriş
Giriş
Editör ayarları
Syntax

002 Değişkenler
18:54 de 8 bit yerine byte demişim düzeltelim,
23:46 da değişken konumuz bu kadar demişim düzeltelim,
38:25 de hata vereceğini ve küçük büyük harf ayrımı yapmadığını sanmışım gerek varsa düzeltelim

Değişken nedir
Değişken türleri
Değişken kullanımı

003 Dizi Değişkenler
(dizi değişkenlerini değişkenler konusunun sonuna ekleyebiliriz)
Dizi değişkenler nedir
Dizi değişkenlerini açma

004 Operatörler
1 Sayısal op
+ toplama
- çıkarma
çarpma
/ bölme
kalan
++ 1 arttırma incrament
-- 1 eksiltme decrament

2 Karşılaştırma op
== eşitlik
< küçükltür
> büyüktür
<= küçüktür veya eşittir
>= büyüktür veya eşittir

3 String op
+ toplama
< küçük
> büyük

4 Mantıksal op
&& true + true = true
|| (alt + 124) false + false = false
değil -1

5 Atama ve Eşitlik op
== eşitse
= eşit değilse
+= Tapla ve ata
-= Çıkar ve ata
= Çarp ve ata
= Kalan ve ata

005 Akış Kontrolleri
İf
İf, Else
İf, else if, else
Switch case

006 Döngüler
For
While
Do while

007 Fonksiyonlar
Fonksiyonlar nedir
Fonksiyon nerede kullanılmalı
Fonksiyon isimlendirme standartları
Hesap makinesı Örneği (Sub)
Hesap Makinesi örneği (Parametre alan sub)
Hesap Makinesi örneği (Parametre alan fonksiyon)
Hesap Makines örneği (Parametre alan Ortak fonksiyon)
Hesap Makines örneği (Fonksiyon içinde fonksiyon kullanma)
Fonksiyon içinde fonksiyon kullanma örneği

008 Hazır fonksiyonlar, Metodlar, Operatörler
Add
Alpha
And
Array
Array.concat
Array.join
Array.length
Array.pop
Array.push
Array.reverse
Array.shift
Array.slice
Array.sort
Array.splice
Array.toString
Array.unshift

Boolean.function (Örneği iki defa yaptım, önceki silinecek)
Boolean.object
String
valueOf
break
call
chr
Color
Color object, setRGB
Color getRGB
Color setTransform

Continue
Create
Currentframe
Date Fonksiyonları
Date Fonksiyonları 1
Date Fonksiyonları 1-1 (ekleye bilirsek 1 in sonuna ekleyelim)
Date Fonksiyonları 2
Date Fonksiyonları 3
Date Fonksiyonları 4

Delete
duplicateMovieClip
equal
escape
eval
evaluate
focusrect
for in
framesloaded
fscommand
ge
getProperty
getTimer
getURL
getVersion
gotoAndPlay
gotoAndStop
gt
highquality
ifFrameLoaded
include
infinity
int
isFinite
isNaN
Key Fonksiyonları 1
Tekil tuşların kullanımı
Key.Backspace
Key.isDown

Key Fonkisyonları 2
Kilitli tuşların kullanımı
Key.addListener
Key.Capslock
Key.removelistener
Key.isToggled

Key Fonkisyonları 3
Basılı tutulan tuşların kullanımı
Key.Shift
Key.Control
Key.getAscii

Key Fonksiyonları 4
Key.getCode
Klavyedeki tuşların yakalanması
Key.Backspace
Key.Capslock
Key.Control
Key.Deletekey
Key.Down
Key.End
Key.Enter
Key.Escape
Key.Home
Key.Insert
Key.Left
Key.Pgdn
Key.Pgup
Key.Right
Key.Shift
Key.Space
Key.Tab
Key.Up
Diğer tuşlar

Lenght
LoadMovie
LoadVariables (LoadVariables 2 yi sonuna ekleyelim)
Level
Lt
Math
Math
Abs
Acos
Asin
Atan
Atan2
Ceil
Cos
E
Exp
Floor
Log
LOG2E
LOG10E
LN2
LN10
Max
Min
PI
Pow
Random
Round
Sin
Sqrt
SQRT1_2
SQRT2
Tan

Maxscroll
Mbchr
Mblength
Mbord
Mbsubstring
Mouse1
Show
Hide

Mouse2
addListener
removeListener

MovieClip
attachMovie
getBounds
getBytes
getBytesLoaded
getBytesTotal
globalToLocal
hitTest
loadVariables1
loadVariables2(loadVariables1 in sonuna ekleyelim)
localToGlobal
NextFrame,  prevFrame
Play
removeMovieClip
startDrag, stopDrag
stop
swapDepths
unloadMovie

Name
Ne
New
Newline
nextScene
not
null
Number
Max_Value
Min_Value
NaN

toString
onClipEvent 1
onPress
onRelease
onReleaseOutside
onRollover
onRollOut
onDragOver
onDragOut
onKeyPress

onClipEvent 2
onLoad
onUnload

or
ord (sonunda camtasia görünüyor, silelim)
parent 1
parent 2
parseFloat
parseInt
prevFrame
prevScene
print
prit
printAsBitmap

quality
random
return
root
rotation
scroll
Selection
getBeginIndex
getCaretIndex
getEndIndex
getFocus
setFocus
setSelection

Set
setProperty
Sound
String
Object
charAt
charCodeAt
concat
fromCharCode
indexOf
length
slice
split
substr
substring
toLowerCase
toUpperCase

Target
Target
targetPath
tellTarget

this
toggleHighQuality
totalframes
typeof
unescape
updateAfterEvent
url
visible
void
width
with
x, y
xmouse, ymouse
xscale, yscale
interval

Sürükleme
Yön Tuşları
Kayan Menü
Dijital Saat
Analog Saat
Normal Menü (Normal Menü 2 yi sonuna ekleyelim)
Duvar Kağıdı (Duvar Kağıdı 2 yi sonuna ekleyelim)
FLV (FLV 2 yi sonuna ekleyelim)
Optimizasyon
Yayımlama