Aranacak Kelime :  

  Tüm Katerogiler

  Fırsat Ürünü
Ortaokul 6. ve 7. sınıflar için

Fiyatı : 59,00 TL KDV Dahil

  Güncel Haberler

  Haber Grubu
Haber Grubumuza Katılın, tüm yeniliklerimizden ilk siz haberdar olun!

 
  PHP ve Veritabanı Görsel Eğitim Seti Özellikleri

Buradasınız : /   Görsel Eğitim


Resmi büyütmek için tıklayın
 
PHP ve Veritabanı Görsel Eğitim Seti
Fiyatı : 38,94 TL KDV Dahil
Havale/EFT ile : 37,77 TL KDV Dahil ( %3 İndirimli )

Paket 1 ( Android-JAVA-HTML5-CSS3-Java ) veya
PHP ve Veritabanı İndeksi
01 – Gerekli Programların Yüklenmesi ve ayarlar        

02 –  İhtiyaç Tespiti

03 – IIS(Internet Information Services) Yüklenmesi

04 –PHP 5.0.4 Kurulumu

05 – MYSQL yüklenmesi

      06 – PHPEd isimli PHP Editörünün yüklenmesi

      07 – PHPEdin çalışması için önemli bir hatırlatma

      08 – IIS ile ilgili ayarlar

      09 – PHP ile neler yapılabilir   

      10 – PHP, ASP, HTML dilleri bir arada kullanılabilir mi?        

      11 – PHP dilinin temelleri        

      12 – PHP diline giriş ve temel yazım kuralları

      13 – Çıktı komutları, Echo ve Print

      14 – Veri türleri ve özellikleri   

      15 – Veri Türlerine bakış        

      16 – Boolean veri tipi özellikleri

      17 – Tamsayılar ve özellikleri

      18 – Ondalıklı sayılar (Float,Double) ve özellikleri

      19 – String işlemleri ve özellikleri

      20 – Diziler (Array) ve özellikleri

      21 – Nesneler (Object) ve özellikleri

      22 – Kaynak (Resource) ve özellikleri

      23 – NULL (değer içermeyen) veri türü ve özellikleri

      24 – Otomatik tür değiştirme(Type Juggling)

      25 – Tür atamak (Type Casting)

 

      Değişkenler  

 

      26 – Değişken Tanımlama ve isimlendirme kuralları

      27 – Static değişkenler

      28 – Superglobal değişkenler

      29 – Local ve Global değişkenler        

      30 – Değişken Değişkenler     

      31 – PHP sayfası dışından değişken kullanımı

 

      Sabitler          

     

      32 – Sabit tanımlama ve özellikleri       

      33 – Sihirli Sabit (Magic Constants) ve özellikleri        

      34 – Deyimler veya İfadeler (Expressions)                  

      35 – İşlemciler(Operatörler)               

      36 – Operatörlerde işlem öncelikleri    

      37 – Aritmetik işlemciler         

      38 – Atama Operatörü           

      39 – Birleşik Atama Operatörleri        

      40 – Bit-işlem operatörleri      

      41 – İkili sayı sistemi(Binary) ile ilgili kısa bilgi

      42 – Bit İşlem (Bitwise) operatörleri

      43 – Karşılaştırma Operatörleri           

      44 – Mantıksal Operatörler

      45 – Hata Kontrol (Bastırma) Operatörü

      46 – Komut Çalıştırma Operatörü

      47 – Arttırma ve Eksiltme Operatörleri

      48 – Metin Dizisi(String) Operatörleri

      49 – Dizi Operatörleri

      50 – Tip (Type) Operatörü

 

      Kontrol Yapıları

                 

      51 – If (Eğer) Deyimi

      52 – Else Deyimi         

      53 – ElseIf Deyimi      

      54 – Bir değişkene koşullu değer taşıma (Üçlü-Ternary Operatör)      

      55 – Bir koşula bağlı olarak Kod Blokları çalıştırmak

 

      Döngüler       

 

      56 – While Döngüsü

      57 – Do-While Döngüsü

      58 – For Döngüsü

      59 – Foreach Döngüsü

      60 – Döngüyü sona erdirmek (Break)

      61 – Koşullu olarak döngünün devam etmesi (Continue)

      62 – Switch Deyimi     

      63 – Fonksiyon tanımlama ve kullanım                        

      64 – Kullanıma hazır (Built-in) PHP fonksiyonları        

      65 – Fonksiyon tanımlama ve çağırma             

      66 – Fonksiyonlara parametre vermek            

      67 – Kapsam

      68 – Bir Koşula bağlı fonksiyon tanımlama ve çağırma            

      69 – Fonksiyon içinden fonksiyon tanımlama ve çağırma         

      70 – Kendisini çağıran (Recursive) fonksiyonlar          

      71 – Fonksiyonu Varsayılan (Default) değer ile çalıştırmak      

      72 – Referans ile fonksiyona parametre vermek(Global değişken içeriğini fonksiyonla değiştirmek)     

      73 – Fonksiyondan geri dönmek-çıkmak(return)         

      74 – Fonksiyondan değer döndürmek

      75 – Fonksiyondan çoklu değer döndürmek

      76 – Fonksiyondan bir başka fonksiyonun döndürdüğü değeri döndürmek

      77 – Değişken fonksiyonlar

      78 – Bir fonksiyon yada scriptin durdurulması (Die veya Exit)

      79 – Nesneler             

      80 – Diziler     

      81 – Direk tanım ile dizi tanımlama

      82 – Diziye eleman ilave etmek

      83 – Dizi elemanlarını silmek

      84 – Array fonksiyonu ile dizi tanımlama

      85 – Nümerik olmayan dizi indisi kullanmak

      86 – Dizinin eleman sayısını bulmak(count)

      87 – Nümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı

      88 – Alfanümerik indisli dizilerin döngülerle kullanımı

      89 – Dizi, döngü ve tabloların HTML ile kullanımı(örnek)

      90 – Döngü ile dizi değerlerini değiştirmek       

      91 – Dizi elemanı giriş sırası ve döngüler          

      92 – Çok boyutlu diziler          

      93 – Dizi Fonksiyonları           

      94 – Belli bir anahtara sahip dizi elemanı var mı? (array_key_exists)

      95 – Belli bir değeri içeren dizi elemanı var mı? yok mu?(in_array)

      96 – Belli bir değeri içeren dizi elemanını bulmak(array_search)

      97 – Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(implode)

      98  Dizi elemanlarını verilen karakterle sınırlayan metin oluşturmak(örnek)

      99 – Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(explode)

     100 – Belli bir karakterle sınırlanmış metinden dizi oluşturmak(split)

     101 – Bir dizi tüm elemanlarını, bir komutla değişkenlere taşımak(list)

     102 – Dizileri birleştirerek yeni bir dizi oluşturmak(array_merge)

     103 – Mevcut diziye eleman eklenmesi(array_push)

     104 – Dizinin ilk elemanını silmek(array_shift)

     105 – Dizinin son elemanını silmek(array_pop)

     106 – Dizi anahtarlarının başka bir diziye aktarılması(array_keys)

     107 – Dizi değerlerinin başka bir diziye aktarılması(array_values)

     108 – Dizinin belli bölümünden yeni dizi oluşturmak(array_slice)

     109 – Diziyi değerlere göre sıralamak(sort,rsort,natsort,asort,arsort)

     110 – Diziyi anahtar bilgisine göre sıralamak(ksort,krsort)

     111 – Bir değişkenin dizi olup olmadığının kontrolü

     112 – Bir değişkenin varlığını kontrol etmek

     113 – Metin düzenleme ve düzenli ifadeler                   

     114 – Temel Metin Fonksiyonları         

     115 – Bir metnin uzunluğunu bulmak (strlen)

     116 – Bir metinden kesit alma (substr)

     117 – Metnin başında ve sonundaki boşlukları silme (trim)

     118 – Bir karakterin ASCII karşılığını bulmak (ord)

     119 – ASCII karşılık bulma ve kullanma (chr)

     120 – Metin içinde aranan karakterin pozisyonunu bulmak(strpos)

     121 – Büyük-küçük harf fonksiyonları(strtolower,strtoupper,ucfirst,ucwords)

     122 – Metin içindeki harfleri başka harflerle değiştirmek(strtr)

     123 – Değişkenlerin biçimlendirilerek çıktı alınması (printf,sprintf)

     124 – Temel Tarih ve Saat fonksiyonları           

     125 – Tarih ve saat verisi

     126 – Tarih - Saat fonksiyonları ve biçimlendirme

     127 – İstediğiniz tarih ve zamanı oluşturun(mktime)

     128 – Düzenli ifadeler   

     129 – Eşleştirme deyimleri ve işaretleri

     130 – Düzenli ifadelerde kullanılan özel karakterler

     131 – Düzenli ifadelerde Karakter Gruplamaları

     132 – Bir karakter grubunu aratmak veya taşımak(ereg ve eregi)

     133 – Aranan karakterleri başka karakterlerle değiştirmek(ereg_replace)

     134 – Bir metni özel bir karaktere göre diziye bölmek(split)

     135 – Harf ayrımı yapmayan Özel düzenli ifadeler oluşturun(sql_regcase)

     136 – Web Formları                

     137 – Superglobal değişkenler ile ilgili bilgi       

     138 – Formlardan GET metoduyla bilgi almak

     139 – Formlardan bilgiyi dizi olarak göndermek

     140 – Formlardan POST metoduyla bilgi almak  

     141 – Sunucu ve ziyaretçi işlemlerini tek dosyada yaptırmak

     142 – Dosya ve Dizin işlemleri  

     143 – Yeni bir dosya oluşturmak(touch)

     144 – Mevcut olan bir dosyanın silinmesi(unlink)

     145 – Mevcut dosyayı açmak(fopen)

     146 – Açılmış dosyayı kapatmak ve file pointer kavramı(fclose)

     147 – Dosya durumu ile ilgili bilgi fonksiyonları

     148 – Dosyaya bilgi yazmak(file_put_contents)

     149 – Dosyaya bilgi yazmak(fwrite,fputs))

     150 – Tüm dosyayı bir kerede okumak(file_get_contents)

     151 – Dosyadan bilgi okuma(fgets,fread,fgetc)

     152 – Dosyayı satır satır diziye taşımak(file)

     153– İstediğiniz konumdan istediğiniz kadar okuma(fseek,ftell,rewind)

     154 – Harici dosya kullanımı (require, include)             

     155 – Dizin fonksiyonları          

     156 – PHP ile veritabanı                      

     157– Veritabanı ve Hızlı SQL kursu     

     158 – Mysql    

     159 – MySql veri türleri

     160 – MySql-Front ile MySQL bağlantısı ve SQL alıştırması

     161 – Myqsql front ile SQL Script dosyası kullanımı

     162 – PHP, MySql ile bağlantı kuramıyor?

     163 – MySql komutlarına giriş ve SQL alıştırması

     164 – Veri seçme komutu (select)

     165 – Bulunan kayıtların görüntülenmesi(mysql_result)

     166 – Kaç kayıt bulundu? (mysql_num_rows)

     167 – Bulunan kayıtların satır satır okunması(mysql_fetch_row)

     168 – Bulunan kayıtların diziye aktarılması(mysql_fetch_array)

     169 – Bulunan kayıtların nesneye aktarılması(mysql_fetch_object)

     170 – İşiniz bitince hafızayı boşaltın (mysql_free_result)

     171 – ODBC   

     172 – Mysql veritabanına ODBC bağlantısı için gerekenler

     173 – Excel ve MySql veritabanı bağlantısı

     174 –Microsoft Access ve MySql veritabanı bağlantısı

     175 – Excel ve MsAccess bağlantısı

     176 – PHP ve ODBC komutlarıyla MSAccess bağlantısı

     177 – PHP ve ODBC ile Excel vertabanına ulaşmak

     178 – PHP ve ODBC komutlarıyla MySql veritabanı bağlantısı

     179 – DSN tanımlamadan MSAccess dosyasına bağlantı(realpath)

     180 – PHP ile Microsoft SQL Server bağlantısı

     181 – Çerez (cookie) işlemleri             

     182 – Cookie (Çerez) Nedir?

     183 – Çerez oluşturmak (setcookie)     

     184 – Çerezlere ömür biçmek

     185 – Çerezlerde dizi kullanmak          

     186 – Çerezleri silmek

     187 – Oturum işlem ve fonksiyonları     

     188 – Oturum açmak ve Oturum çerezi nedir?

     189 – Oturum değişkenleri ve Sayfa ziyaret sayısı takibi

     190 – Oturum değişkenlerini, tanımlanan sayfa dışında kullanabilir miyim?

     191 – Girilen Form bilgilerini Oturum değişkeninde saklayın

     192 – Oturum değişkenini iptal etmek(unset)

     193 – Oturum süresi ne kadardır?

     194 – Oturumu kaldırmak(session_destroy)

     195 – PHP ile E-mail göndermek         

     196 – Son olarak